switch

Voor vragen en/of opmerkingen neem contact met ons op.

Meer hulp

Voor vragen over deze website, voorbeeldbrief, nieuwsbrief of andere vragen kunt u contact met ons opnemen.

Voorbeeldbrief

Een voorbeeldbrief "Aanmaning Wet Incassokosten" kunt u hier (pdf) bekijken. Voor vragen over deze brief kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Vanaf 1 juli 2012 is de nieuwe Wet Incassokosten in werking getreden. Lees in onze nieuwsbrief (pdf) van juni 2012 meer over de gevolgen van deze wet.

Staatsblad 2012 - 141

Besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) (pdf).

Initiatiefnemers