switch

Voor vragen en/of opmerkingen neem contact met ons op.

Uitleg maximale vergoeding

Per 1 juli 2012 zijn er nieuwe wettelijke regels voor de maximale hoogte van incassokosten welke bij consumenten in rekening mogen worden gebracht. Deze nieuwe regels geven ook aan wanneer deze incassokosten mogen worden berekend en welke stappen hiervoor moeten worden ondernomen.

Met incassostaffel.nl wordt voor u als ondernemer deze wetgeving helder gemaakt. U vindt op deze site niet alleen alle informatie over de wettelijke regels maar ook voorbeeldbrieven en een rekenmodule. Hierdoor kunt u uw creditmanagement optimaliseren en uw juridische positie versterken.

Incassokosten

Betaalt uw afnemer uw rekening niet of niet op tijd? Om het openstaande bedrag te vorderen, zult u kosten moeten maken. Intern via uw debiteurenadministratie maar ook vaak extern door het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder of incassobureau. Dit zijn uw incassokosten.

Wanneer incassokosten in rekening brengen

Incassokosten mogen pas worden doorberekend nadat:

  • uw afnemer te laat is met betalen;
  • u voor de openstaande rekening een schriftelijke aanmaning hebt verzonden;
  • de afnemer binnen 14 dagen na deze aanmaning nog steeds niet heeft betaald.

Wat moet er in de aanmaning staan

In de aanmaning moet vermeld staan:

  • wat de hoogte van de openstaande rekening is;
  • dat de openstaande rekening binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning alsnog moet zijn betaald;
  • dat er incassokosten worden berekend als de rekening niet binnen deze 14 dagen is betaald;
  • wat de exacte hoogte van deze verschuldigde incassokosten is.

De maximale vergoeding

De incassokosten worden berekend als een percentage van het openstaande bedrag. U leest hier hoe de staffel precies is opgebouwd. Hier kunt u uitrekenen wat bij uw openstaande vordering de maximale vergoeding is.

De BTW

De vergoeding voor incassokosten wordt verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het btw-percentage in het geval dat u een derde moet inschakelen voor het innen van de vordering en u de in rekening gebrachte btw niet kunt verrekenen.

B2B

Let op. Indien uw afnemer geen consument is maar een zakelijke klant, gelden de maximale vergoedingen alsnog in het geval dat u de hoogte van incassokosten niet bent overeengekomen. Heeft u hier dus bijvoorbeeld geen bepaling in uw algemene voorwaarden over opgenomen, geldt het wettelijk maximum.

Initiatiefnemers

Deze website is een initiatief van
DigiDeur Incasso & Gerechtsdeurwaardersdiensten en Digitalejurist.nl